loading

Sách, tuyển tập

Interactions 2 - Listening/Speaking / Judith Tanka, Lida R. Baker

Tác giả : Judith Tanka, Lida R. Baker

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 308 tr. : minh họa ; 26 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9780071311618

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài.. 2. Tiếng Anh -- Thi cử -- Hướng dẫn học tập. 3. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 128/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 129/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 130/2015 BH
(LV 203)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 131/2015 BH
(LV 204)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top