loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu - Một nghiên cứu trong cộng đồng mạng / Phạm Đức Kỳ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Đình Thọ

Tác giả : Phạm Đức Kỳ ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Đình Thọ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii,213,46 tờ : hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 658.8343

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Mạng xã hội -- Tiếp thị. 3. Quan hệ người tiêu dùng. 4. Thương hiệu (Tiếp thị). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22145
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22146 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top