loading

Luận án, luận văn

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Lâm Anh Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Trần Văn Hiếu

Tác giả : Huỳnh Lâm Anh Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Trần Văn Hiếu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 10,220,89 tờ : sơ đồ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 371.2

Chủ đề : 1. Học sinh -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 2. Quản lý và hoạt động giáo dục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22142
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22143 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top