loading

Sách, tuyển tập

Thợ chụp ảnh = Photographer

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [Hà Nội?]

Mô tả vật lý : 8 tr. : hình vẽ màu ; 26 cm

ISBN : 9786045417508

Số phân loại : 770.92

Chủ đề : 1. Nhà nhiếp ảnh. 2. Nhiếp ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 23976
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 23977
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10020
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) LD 3343/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top