loading

Sách, tuyển tập

Reader's digest condensed books. 1955,T.2 : Spring 1955 selections

Nhà xuất bản : Reader's Digest Assoc.

Năm xuất bản : 1955

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 592 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 19 cm

Số phân loại : 051

Chủ đề : 1. Sách cô đọng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 43/98
(K10.12_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top