loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cực phổ kiểm tra chất lượng một số thuốc và nguyên liệu làm thuốc / Lê Viết Hùng

Tác giả : Lê Viết Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Dược Hà Nội

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 138 tờ : hình vẽ ; 29 cm

Số phân loại : 615.1901

Chủ đề : 1. Dược phẩm -- Phân tích -- Luận án. 2. Dược phẩm -- Trắc nghiệm -- Luận án. 3. Phép phân tích cực phổ -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8464
Phục vụ đọc tại chỗ
Top