loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đô thị / Nguyễn Thanh Bình

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 147 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 307.12160959731

Chủ đề : 1. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Hà Nội -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8451
Phục vụ đọc tại chỗ
Top