loading

Sách, tuyển tập

Tạm biệt Vi An : tập truyện / Tống Trường ... [và nh.ng. khác] dịch ; Thanh Hà hiệu đính

Tác giả : Tống Trường ... [và nh.ng. khác] dịch ; Thanh Hà hiệu đính

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 216 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9631
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top