loading

Sách, tuyển tập

Anh có thích nước Mỹ không? / Tân Di Ổ ; người dịch Trần Quỳnh Hương

Tác giả : Tân Di Ổ ; người dịch Trần Quỳnh Hương

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 523 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046947677

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2660/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2661/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top