loading

Luận án, luận văn

Phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới việc tạo vốn và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay / Phan Đăng Tuất

Tác giả : Phan Đăng Tuất

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 171 tờ ; 29 cm

Số phân loại : 338.749109597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp nhà nước -- Việt Nam -- Tài chính -- Luận án. 2. Vốn -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8704
Phục vụ đọc tại chỗ
Top