loading

Luận án, luận văn

Đánh giá tiềm năng sản xuất nông lâm nghiệp của đất trồng đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang theo phương pháp phân loại đất thích hợp / Nguyễn Đình Bồng

Tác giả : Nguyễn Đình Bồng

Nhà xuất bản : Trường Đai học Nông nghiệp I

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 165 tờ : tranh ảnh màu, bản đồ màu ; 30 cm

Số phân loại : 631.460959715

Chủ đề : 1. Đất -- Việt Nam -- Tuyên Quang -- Phân tích -- Luận án. 2. Nông lâm nghiệp -- Việt Nam -- Tuyên Quang -- Luận án. 3. Sử dụng đất nông thôn -- Việt Nam -- Tuyên Quang -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8703
Phục vụ đọc tại chỗ
Top