loading

Sách, tuyển tập

Họ cùng thời với những ai. Trùng tu : tiểu thuyết / Thái Bá Lợi

Tác giả : Thái Bá Lợi

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 395 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045326701

Số phân loại : 895.92209004

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Giải thưởng. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Giải thưởng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2571/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2572/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top