loading

Sách, tuyển tập

Cỏ non : tập truyện ngắn. Kan Lịch : tiểu thuyết / Hồ Phương

Tác giả : Hồ Phương

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 435 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045327562

Số phân loại : 895.92209004

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Giải thưởng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2537/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2538/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top