loading

Luận án, luận văn

Những vấn đề chủ yếu trong việc vận dụng kiến thức quản lý của giám đốc các doanh nghiệp nhà nước / Lê Thị Anh Vân

Tác giả : Lê Thị Anh Vân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tờ : sơ đồ, giản đồ ; 30 cm

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp nhà nước -- Việt Nam -- Quản lý -- Luận án. 2. Giám đốc -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8423
Phục vụ đọc tại chỗ
Top