loading

Sách, tuyển tập

Chuyện xưa kết đi, được chưa? : tập truyện ngắn / Bảo Ninh

Tác giả : Bảo Ninh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 226 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9414
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top