loading

Sách, tuyển tập

Buffet truyện ngắn miền Trung : truyện ngắn tự chọn của 20 nhà văn ở miền Trung / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 271 tr. : chân dung ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9417
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top