loading

Luận án, luận văn

Về phương pháp chiếu lặp giải một vài lớp phương trình toán tử

Tác giả : Nguyễn Văn Khải

Nhà xuất bản : Viện Toán học - Viện Khoa học Việt Nam

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 101 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.7246

Chủ đề : 1. Toán tử tuyến tính -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8413
Phục vụ đọc tại chỗ
Top