loading

Sách, tuyển tập

Cuồng phong : tiểu thuyết / Nguyễn Phan Hách

Tác giả : Nguyễn Phan Hách

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 550 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048810870

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2404/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top