loading

Sách, tuyển tập

Dòng sông sáng / Hà Ánh Minh

Tác giả : Hà Ánh Minh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 481 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.9228

Chủ đề : 1. Tạp văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9294
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top