loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn hay 2008 / Nguyễn Ngọc Tư ... [và nh.ng. khác] ; Triệu Xuân tuyển chọn

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tư ... [và nh.ng. khác] ; Triệu Xuân tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 366 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9383
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10223
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top