loading

Sách, tuyển tập

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người / Lương Đình Khoa

Tác giả : Lương Đình Khoa

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 235 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 785/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 786/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top