loading

Sách, tuyển tập

345 câu khẩu ngữ tiếng Hán. T.1 / Trần Hiền Thuần ; Trần Thị Thanh Liêm biên dịch

Tác giả : Trần Hiền Thuần ; Trần Thị Thanh Liêm biên dịch

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 248 tr. ; 27 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

ISBN : 9786046216827

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2139/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2140/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2141/2015 BH
(V 182)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2142/2015 BH
(V 183)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top