loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số thông số di truyền số lượng trong công tác chọn tạo giống bông / Trần Thanh Hùng

Tác giả : Trần Thanh Hùng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 128 tờ : ảnh chụp màu, biểu đồ ; 31 cm

Số phân loại : 635.9

Chủ đề : 1. Cây bông -- Việt Nam -- Giống. 2. Hoa -- Việt Nam -- Chọn giống. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8186
Phục vụ đọc tại chỗ
Top