loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu địa danh tỉnh Quảng Bình / Nguyễn Đình Hùng ; Người hường dẫn khoa học : Trần Trí Dõi

Tác giả : Nguyễn Đình Hùng ; Người hường dẫn khoa học : Trần Trí Dõi

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 915.9745

Chủ đề : 1. Địa danh -- Việt Nam -- Quảng Bình -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22120
Phục vụ đọc tại chỗ
Top