loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo mực in Nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử / Đặng Thị Mỹ Dung ; Người hường dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến, Eric Fribourg-Blanc

Tác giả : Đặng Thị Mỹ Dung ; Người hường dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến, Eric Fribourg-Blanc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa màu ; 21 cm

Số phân loại : 667.5

Chủ đề : 1. Cấu trúc Nano -- Tóm tắt. 2. Công nghệ in phun -- Kỹ thuật -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Mực in -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22117
Phục vụ đọc tại chỗ
Top