loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung bộ / Nguyễn Thành Cường ; Người hường dẫn khoa học : Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Hồng Thắng

Tác giả : Nguyễn Thành Cường ; Người hường dẫn khoa học : Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Hồng Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế Luật

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 658.15209597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Việt Nam -- Nam Trung Bộ -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22103
Phục vụ đọc tại chỗ
Top