loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam bộ / Hoàng Văn Tám ; Người hường dẫn khoa học : Võ Minh Kha, Lê Xuân Đính

Tác giả : Hoàng Văn Tám ; Người hường dẫn khoa học : Võ Minh Kha, Lê Xuân Đính

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 631.86

Chủ đề : 1. Khoa học đất trồng -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phân hữu cơ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22095
Phục vụ đọc tại chỗ
Top