loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với người Hoa ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975 / Trịnh Thị Mai Linh ; Người hường dẫn khoa học : Lê Huỳnh Hoa, Phan An

Tác giả : Trịnh Thị Mai Linh ; Người hường dẫn khoa học : Lê Huỳnh Hoa, Phan An

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 5,269 tờ : sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 305.8951

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người Hoa -- Điều kiện kinh tế. 3. Người Hoa -- Điều kiện xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22104
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22105 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top