loading

Luận án, luận văn

Về một loại laser có bước sóng thay đổi trên cơ sở tương tác phi tuyến ba sóng và laser màu / Hồ Quang Quý

Tác giả : Hồ Quang Quý

Nhà xuất bản : Viện Kỹ thuật Quân sự

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 115 tờ : minh họa ; 28 cm

Số phân loại : 535.2

Chủ đề : 1. Laser màu. 2. Laze -- Ứng dụng công nghiệp. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 4. Quang học phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8229
Phục vụ đọc tại chỗ
Top