loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Corporate entrepreneurship, ownership and governance in post-privatisation Vietnam / Nguyen Thi My Huong

Tác giả : Nguyen Thi My Huong

Nhà xuất bản : University of Manchester

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [Manchester, England]

Mô tả vật lý : 292 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.421

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Quản lý. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Quản lý. 3. Luận án -- England. 4. Tư hữu hóa -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22051
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22052 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top