loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Combining stereo vision and fuzzy image based visual servoing for autonomous object grasping using a 6-DOF manipulator / Le Duc Hanh ; advisor : Lin Chyi-Yeu, Chi-Ying Lin

Tác giả : Le Duc Hanh ; advisor : Lin Chyi-Yeu, Chi-Ying Lin

Mô tả vật lý : xi, 66 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 629.8933

Chủ đề : 1. Robot -- Hệ thống điều khiển. 2. Tay máy (Cơ chế vận hành). 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 22037
(K07.21_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top