loading

Sách, tuyển tập

Theo chân Người tình & Một mảnh tình riêng : ghi chép / Sơn Nam

Tác giả : Sơn Nam

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 287 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041010581

Số phân loại : 895.92283403

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Phim truyện -- Pháp. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 567/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 568/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top