loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 463 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8218
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16681
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16682
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16683
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top