loading

Sách, tuyển tập

Trú rét : tập truyện ngắn / Vũ Thanh Lịch

Tác giả : Vũ Thanh Lịch

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8205
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8206
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top