loading

Sách, tuyển tập

Tỷ phú ổ rác : tiểu thuyết / Quí Hải

Tác giả : Quí Hải

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 339 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8288
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8289
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10912
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10913
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top