loading

Sách, tuyển tập

Hãy cứ tựa vào vai em / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 211 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8161
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8162
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10213
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10214
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11034
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top