loading

Sách, tuyển tập

Những chuyện tình lịch sử / Mai Thục

Tác giả : Mai Thục

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 75 tr. ; 15 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8340
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8341
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8342
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top