loading

Sách, tuyển tập

Thơ Hồ Xuân Hương

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 115 tr. ; 15 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8332
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8333
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8334
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8335
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top