loading

Sách, tuyển tập

Nghĩ về những con đường nước Nga : bút ký - tiểu luận / Thúy Toàn

Tác giả : Thúy Toàn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 235 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922434

Chủ đề : 1. Tiểu luận Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 8018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11009
(LD01.5)
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top