loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Triệu Luật - tác phẩm đăng báo / Nguyễn Triệu Căn sưu tầm

Tác giả : Nguyễn Triệu Căn sưu tầm

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 390 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786049430275

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Báo chí -- Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1542/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 617/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25835
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top