loading

Sách, tuyển tập

Bài ca bất tử : cuộc thi sáng tác thơ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 55 năm Đường Trường Sơn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Điện Biên Phủ, trận đánh, Điện Biên Phủ, Việt Nam, 1954. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1426/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1427/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24520
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top