loading

Sách, tuyển tập

Tôi là thầy tướng số. T.1 / Dịch Chi ; Hương Nhiên dịch

Tác giả : Dịch Chi ; Hương Nhiên dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 466 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045920213

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Bói toán. 2. Tử vi. 3. Tướng thuật. 4. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24415
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top