loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới = Nguyễn Văn Linh - Party general secretary of the early renewal perio / Phạm Đình An d. và h.đ

Tác giả : Phạm Đình An d. và h.đ

Nhà xuất bản : Thông Tấn

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 25 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Người cộng sản -- Việt Nam. 2. Nhà chính trị -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7745
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top