loading

Sách, tuyển tập

Những điều cấm kỵ của phụ nữ / Hà Sơn, Khánh Linh biên soạn

Tác giả : Hà Sơn, Khánh Linh biên soạn

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 310 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 646.7082

Chủ đề : 1. Kỷ năng sống. 2. Phụ nữ -- Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7723
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top