loading

Sách, tuyển tập

Những viên ngọc biết hát / Lan Thương ; Minh Đức vẽ tranh

Tác giả : Lan Thương ; Minh Đức vẽ tranh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 39 tr. : hình vẽ màu ; 25 cm

ISBN : 9786041046023

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7533
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7534
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7535
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top