loading

Sách, tuyển tập

Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình : tản văn - truyện ngắn / Phương Huyền

Tác giả : Phương Huyền

Nhà xuất bản : Văn hóa Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 177 tr. : tranh ảnh ; 20 cm

ISBN : 9786046815099

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tuyển những truyện ngắn viết về cuộc sống và con người giới trẻ ngày nay.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 428/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 429/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top