loading

Luận án, luận văn

Оптические ствойства тонких пленов Ge2Sb2Te5 и влияние на них легирующих примесей / Хгуен Хуи Фук ; Научный Руководитель : Козюхин С.А

Tác giả : Хгуен Хуи Фук ; Научный Руководитель : Козюхин С.А

Nhà xuất bản : Московский Педагогический Государственный Университет

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 18 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Nga -- Tóm tắt. 3. Quang học -- Tóm tắt. 4. Thuộc tính quang học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22031
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top