loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Nhật Ánh và tôi / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 238 tr. : 8 tờ tranh ảnh, chân dung (1 phần màu) ; 20 cm

ISBN : 9786041056916

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam. 2. Văn học Đông Nam Á -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

42 bài viết in trong cuốn sách là những bài viết vào chung khảo trong cuộc thi viết “Nguyễn Nhật Ánh và tôi” do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức năm 2013. Những bài viết mộc mạc đầy cảm xúc chân thật, kể về kỷ niệm với những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, và với chính nhà văn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5442/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5443/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5444/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24327
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24328
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top