loading

Sách, tuyển tập

Câu sấm vĩ về ngàn lau tím : tiểu thuyết lịch sử / Ngô Văn Phú

Tác giả : Ngô Văn Phú

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 179 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LD 7460
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11226
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top