loading

Sách, tuyển tập

Tinh thần Tô Hiệu / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 389 tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 959.7032092

Chủ đề : 1. Nhà cách mạng -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1090/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1091/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top